☰ Menu
Language
en EN de DE es ES
×
01-5554128 [email protected]

National Advisers 

Prof. Rakesh P Shrivastav

Prof. Bimal K Sinha

Dr. Madhav Dahal

Dr. YB Bhandari

Dr. AK Jha

Prof. Toran KC

Dr. Sanjib K Upadhaya

Dr. Kashi R Gyawali

Dr. Sangeeta Shrestha

Dr. Achyut Bhattarai

Dr. Manav Bhattarai

Dr. Rupesh Joshi

Dr. Ajit Nepal

Mr. Rajat Gautam

International Advisers

Prof. SC Mishra

Prof. Ishwor Singh

Prof. Anupam Mishra

Dr. Neil Weir

Prof. Paul Fagan